Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Logistyka z Systemami Informatycznymi

Logistyka z systemami informatycznymi na Wydziale Matematyki i Informatyki

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ prowadzi rekrutację na studia stacjonarne na kierunku informatyka specjalność logistyka z systemami informatycznymi.

Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w specjalności logistyka z systemami informatycznymi będą mogli poznać teorię i praktykę w zakresie logistyki i systemów informatycznych stosowanych w logistyce oraz podstawy ekonomii, zarządzania i teorii optymalizacji.


Ostatnia modyfikacja : 20:44:22, 14-04-2012

.: O Wydziale :.

Historia
Baza dydaktyczna

.: Logistyka :.

Czym jest logistyka
Pionierzy logistyki

.: Studiuj
Logistykę z Systemami Informatycznymi :.

Zasady rekrutacji
Informacje o specjalizacji

.: Varia :.

Do pobrania
Linki
Zadanie