Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Logistyka z Systemami Informatycznymi

Baza dydaktyczna Wydziału

Wydział Matematyki posiada rozbudowany system komputerowy. Wszystkie jednostki pracują w sieci. Istnieje możliwość zapoznania się z różnymi systemami operacyjnymi, takimi jak: Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows 7 oraz FreeBSD.

Do dyspozycji studentów oddanych jest 9 laboratoriów komputerowych (24-16 stanowisk w każdym) oraz kilka komputerów na korytarzach. We wszystkich pracowniach oraz na korytarzu przygotowane są wyprowadzenia kablowe umożliwiające bezpośrednie podłączenie do sieci wydziałowej prywatnych laptopów. Sieć Wydziału umożliwia swobodne korzystanie z poczty elektronicznej, jak również oferuje bezpośredni dostęp do Internetu. W budynku Wydziału rozmieszczone są punkty dostępowe umożliwiające korzystanie z sieci Wi-FI w dowolnym miejscu.

W ramach zajęć prowadzonych w laboratoriach wykorzystuje się programy uwzględniające potrzeby matematyków i informatyków. Są to przede wszystkim języki programowania, bazy danych, oprogramowanie użytkowe oraz różnego rodzaju oprogramowanie matematyczne.

Wydział od wielu lat ma podpisaną umowę z firmą Microsoft, w ramach której możliwe jest bezpłatne korzystanie z oprogramowania ww. firmy przez wszystkich studentów i pracowników Wydziału (licencja MSDN AA).

Kierownikiem pracowni informatycznych jest mgr Maria Jurczyńska (tel. 635-58-93).

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki

Biblioteka wraz z czytelnią mieści się na parterze w p. A 117 w budynku WMiI. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-17, w soboty w godz. 8-14. W czasie wakacji i ferii świątecznych od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, w soboty nieczynna. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór matematyczny i informatyczny (ok. 37269 vol. książek), wiele tytułów czasopism polskich i zagranicznych matematycznych i informatycznych (ok. 9695 vol.), depozyt czasopism Instytutu Matematycznego PAN (ponad 3087 vol.) oraz zbiory specjalne: kserokopie, preprinty, dyskietki, kasety, CD ROM-y, DVD (około 2606 jednostek).

Zbiory udostępniane są na miejscu w czytelni i wypożyczane do domu. Prawo wypożyczania do domu posiadają pracownicy i studenci WMiI, pracownicy UŁ (drogą wypożyczania międzybibliotecznego - rewersy podpisane przez właściwą bibliotekę zakładową), pracownicy Politechniki Łódzkiej (drogą wypożyczania międzybibliotecznego - rewersy podpisane przez Wypożyczalnie Międzybiblioteczną Biblioteki głównej PŁ). Prowadzone jest również krajowe wypożyczanie międzybiblioteczne.

Biblioteka łącznie z BUŁ uczestniczy w opracowaniu zbiorów w systemie Horizon. Posiada dostęp do internetu. Biblioteka oferuje dostęp on-line do licznych tytułów czasopism zagranicznych i bieżąco aktualizowanej bazy "Mathematical Reviews" Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego MathSciNet.

Biblioteka udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych, służy pomocą w poszukiwaniu literatury w bibliotekach krajowych i zagranicznych. Kierownikiem biblioteki jest mgr Barbara Gorzuch.

Więcej informacji na temat biblioteki można uzyskać telefonicznie (tel 635-59-41) lub na stronie http://www.math.uni.lodz.pl/pages,46.html.


Ostatnia modyfikacja : 18:21:30, 12-04-2011

.: O Wydziale :.

Historia
Baza dydaktyczna

.: Logistyka :.

Czym jest logistyka
Pionierzy logistyki

.: Studiuj
Logistykę z Systemami Informatycznymi :.

Zasady rekrutacji
Informacje o specjalizacji

.: Varia :.

Do pobrania
Linki
Zadanie