Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Logistyka z Systemami Informatycznymi

Czym jest logistyka?

Logistyka jest dziedziną wiedzy, która bada zjawiska i procesy związane z transportem i magazynowaniem dóbr materialnych oraz dostarcza praktyce gospodarczej odpowiednich metod i sposobów sterowania tymi procesami.

Początki współczesnej logistyki sięgają XIX wieku i związane są głównie z działaniami wojskowymi. W okresie drugiej wojny światowej i w latach powojennych rozwinęły się matematyczne metody stosowane w logistyce. Pionierami tych metod byli znani matematycy: R. Bellman, twórca programowania dynamicznego; J. von Neumann, który rozwinął teorię gier; J.F. Nash, znany matematyk i ekonomista, laureat nagrody Nobla i bohater filmu "Piękny umysł", posiadający wybitne osiągnięcia w teorii gier; oraz L.S. Pontriagin, twórca matematycznej teorii sterowania optymalnego.

Współczesna logistyka zaczęła intensywnie rozwijać się w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Teoria ta charakteryzuje się połączeniem metod ekonomicznych, teorii zarządzania, informatyki i metod matematycznych.


Ostatnia modyfikacja : 18:21:30, 12-04-2011

.: O Wydziale :.

Historia
Baza dydaktyczna

.: Logistyka :.

Czym jest logistyka
Pionierzy logistyki

.: Studiuj
Logistykę z Systemami Informatycznymi :.

Zasady rekrutacji
Informacje o specjalizacji

.: Varia :.

Do pobrania
Linki
Zadanie