Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Logistyka z Systemami Informatycznymi

Tryb studiów

Studia na kierunku informatyka w specjalności logistyka z systemami informatycznymi będą odbywały się w systemie dwustopniowym. Stopień I obejmuje 6 semestrów (3 lata) i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci I stopnia zainteresowani dalszym kształceniem będą mogli kontynuować studia na II stopniu. Studia II stopnia trwają 4 semestry (2 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Po ukończeniu studiów

W ostatnich latach w okolicach Łodzi, głównie w pobliżu budowanego skrzyżowania autostrad A1 i A2, powstają duże centra logistyczne połączone z siecią magazynów, baz transportowych i zakładów produkcyjnych. Już obecnie Łódź i region łódzki są jednym z największych ośrodków logistycznych w Europie, a zapewne największym w Europie środkowej i wschodniej. Z pewnością absolwenci logistyki znajdą interesującą pracę w naszym regionie.

Sylwetka absolwenta

Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ specjalności logistyka z systemami informatycznymi będą mogli poznać teorię i praktykę w zakresie logistyki i systemów informatycznych stosowanych w logistyce oraz podstawy ekonomii, zarządzania i teorii optymalizacji.


Ostatnia modyfikacja : 17:04:45, 22-01-2013

.: O Wydziale :.

Historia
Baza dydaktyczna

.: Logistyka :.

Czym jest logistyka
Pionierzy logistyki

.: Studiuj
Logistykę z Systemami Informatycznymi :.

Zasady rekrutacji
Informacje o specjalizacji

.: Varia :.

Do pobrania
Linki
Zadanie